+ 420 606 337 182 info@aristotelos.com

Reference

Plánování kapacit a směn pro 400 uživatelů kontaktního centra a zákaznických kanceláří. Kapacitní model pro kontaktní centrum je vytvářen na základě historického počtu hovorů, emailů a chatů, doplněné o aktuální kampaně. Automaticky se plánují také týdenní týmové porady, krátké týmové meetingy na začátku dne a samozřejmě obědové a bezpečností přestávky. Detailní přehled stavů operátorů a aktuální adherence je k dispozici díky integraci na ústřednu Cisco. Kapacitní model pro zákaznické kanceláře vycházi z historických počtů návštěv dle listoškového systému Kadlec. Podklady pro mzdy jsou sutomaticky zasílány do mzdového modulu SAP.
Plánování směn pro prodejeny společnoti T-Mobile s 500 pracovníky s propojením kamerový systém NetRex počítající počet zákazníků. Z dat o návštěvnosti se vytváří kapacitní model pro optimalizaci směn pracovníků v jednotlivých prodejnách dle počtu zákazníků. AristoTelos je také propojen se systémem SAP pro export docházky a nepřítomností pro výpočet mezd.
Plánování směn pro 800 pracovníků logistických center v Modleticích a Olomouci. AristoTelos je intergrován se systéme SAP pro import zaměstnanců, požadovaných kapacit, aktuální docházky a plánů dovolené a pro export odpracované doby pro výpočet mezd.
Plánování kapacit a směn pro obchodní domy s nábytkem v České republice a na Slovensku. V jedné instanci AristoTela jsou definovány různé podmínky zákonníku práce pro ČR a SK i speciální podmínky pro jednotlvé obchodní domy. Kapacitní model určuje počet asistentů na jednotlivých odděleních a vychází z předpovězeného počtu zákazníků. Automaticky se vyrovnává saldo pracovní doby dle vyrovnávacích období. AristoTelos je integrován s docházkovým systémem Astea a umožňuje srovnání naplánovaných směn s aktuálním příchodem a odchodem zamětnanců.
Plánování kapacit a směn pro outboundové i inboudové kontaktní centra. AristoTelos zajišťuje plánování operátorů na plný pracovní úvazek a následné samoplánování zaměstnanců na částečný úvazek pro doplnění počtu operátorů do požadovaného stavu dle předpovězeného počtu hovorů. Vedoucí provozu mají okamžitý přehled o neobsazených směnách, které lze na poslední chvíli obsadit prostřednictvím rychlé on-line s dostupnými operátory. Projek oceněný v soutěži Czech Contact Center Award 2017...
Společnost Allianz a.s. se s projektem implementace systému AristoTelos zůčastnila soutěže Czech Contact Center Award 2016, který v silné konkurenci obsadil 3. místo. AristoTelos je úzce integrován s telefonií Cisco, ze které čerpá data nejen o hovorech, ale také o aktuálním stavu operátorů, čímž umožňuje realtime kontrolu dodržování plánu směn (adherence). Dále je systém AristoTelos integrován se mzdovým systémem OKBase. Projek oceněný v soutěži Czech Contact Center Award 2016...
Plánování směn v kontaktním centru poskytující několik desítek služeb v 7 jazycích. Optimalizce kapacit v silně multi-skillovém hluboce prověřila možnosti systému AristoTelos. Integrace s telefonií Aastra a mzdovým systémem SAP. Referenční dopis...
Plánování kapacit a směn v kontaktním centru pro týmy aktivu i pasivu. Integrace s telefonnií SAP BCM, mzdovým systémem SAP a export mzdových podkladů pro externí agenturu. Referenční dopis...
Plánování směn v kontaktním centru společnosti Europ Assistance. V rámci implementace systému AristoTelos byla provedena analýza plánování kapacit pro asistenční platformu, kde objem práce neurčují pouze počty komunikací. V úvahu bylo potřeba brát také následné činnosti operátorů, které vedou k úspěšnému vyřešení asistenčního případu (až několik odchozích hovorů a různé back office činnosti). Referenční dopis...
První zákazník využívající systém AristoTelos od roku 2015 v cloudové verzi. Připravuje se integrace s telefonií Genesys tak, aby bylo možné on-line čerpat data nejen o hovorech, ale také o aktuálním stavu operátorů a tím umožňovat real-time kontrolu dodržování plánu směn (adherence). Referenční dopis...
Implementace v Monsial Assistance potvrzuje, že systém AristoTelos je velmi vhodný pro asistenční platformy. MOndial Assistance využívá funkcionalitu "nabídky volných směn", kdy si jednotlivý operátoři vybírají z nabídky volných směn a teprve zbylé neobsazené směny jsou automaticky rozplánovány operátorům. Tato forma plánování velmi posiluje spokojenost operátorů, zvyšuje podíl operátorů na přípravě plánů směn a snižuje fluktuaci. Referenční dopis...
Plánování směn pro kampaňový tým, predikce úspěšnosti a výsledků kampaní. Referenční dopis...
Plánování směn, pohotovostí a služeb v dohledovém centru pro týmy IT podpory České pojišťovny. Při této implementaci se plně prokázala univerzálnost našeho řešení, které je úspěšně používáno v různých režimech plánování směn v závislosti na specifických požadavcích jednotlivých týmů. Referenční dopis...
Plánování směn pro více ně 550 zaměstnanců oddělení customer care formou cloudového řešení. Referenční dopis...
Plánování pro 130 operátorů formou cloudového řešení. AristoTelos je integrován s telefonií Daktela ze které čerpá data nejen o hovorech, ale také o aktuálním stavu operátorů, čímž umožňuje real-time kontrolu dodržování plánu směn (adherence).
Plánování směn pro pracovníky operačního střediska a terénní pracovníky Probační a mediační služby dohlížejících na klienty „domácího vězení“. AristoTelos je integrován se mzdovým systémem FLUX.