Instruktážní videa

Upozornění: Videa nemusí být přístupná, pokud nemáte přístup k YouTube nebo nejsou nainstalovaná lokálně na serveru vaší společnosti.

Videa pro zaměstnance

Úvod k systému AristoTelos
Zadávání požadavků na následující plánovací období v systému AristoTelos
Plán směn a změnové požadavky v systému AristoTelos
Jednoduchá výměna směn mezi dvěma zaměstnanci

Videa pro manažery a supervizory

Novinky z března 2016