Výměny směn (burza směn)

Zadávání a schvalování výměn prostřednictvím kontextového menu směn je aktivní při zobrazení plánu směn v režimu Zobrazit > Požadavky na změny z výměny směn

Výměny směn mezi sebou mohou provádět sami zaměstnanci. Aplikace automaticky kontroluje, aby při výměně nebylo ovlivněno obsazení provozu a byly dodrženy všechny pracovněprávní podmínky.

Když je výměna směn potvrzena oběma zúčastněnými zaměstnanci, vytvoří se změnový požadavek, jehož odsouhlasení/zamítnutí se objeví jako úkol pro zodpovědné manažery/supervizory. Samotná výměna se uskuteční po odsouhlasení tohoto změnového požadavku.

V následující ukázce je vytvoření požadavku na výměnu směn mezi zaměstnanci Petrem Petrášem a Evou Míčkovou a její odsouhlasení manažerem.

Krok 1: Nabídnutí směny k výměně (Petr Petráš)

Prvním krokem výměny směn je nabídnutí směny k výměně. Nabídnutá směna je orámovaná modře.

Shift trades step 1.
1

1 Nabídnutí směny k výměně.

Krok 2: Zobrazení možností výměny k nabídnuté směně (Eva Míčková)

Druhým krokem výměny směn je zobrazení možností k výměně s nabídnutou směnou kolegy.

Shift trades step 2.
1

1 Zobrazit možnosti výměny se směnou, kterou kolega (Petr Petráš) nabídl k výměně.

Krok 3: Přijmutí nabídky k výměně (Eva Míčková)

Třetím krokem výměny směn je přijetí nabídky k výměně, tj. vybrání vlastní směny, kterou bych chtěl za kolegovu nabídnutou směnu vyměnit. Přijmout nabídku směny k výměně může i více zaměstnanců. Na autorovi nabídky poté záleží, jakou výměnu nakonec zvolí.

Shift trades step 3.
1

1 Přijmout nabídku k výměně.

Krok 4: Zobrazení přijatých nabídek (Petr Petráš)

Moje směna nabídnutá k výměně, kterou přijal některý z kolegů je orámovaná fialově. Přijaté nabídky (navržené protisměny) se zobrazí volbou Zobrazit možnosti k výměně z kontextového menu směny.

Shift trades step 4.
1

1 Zobrazení přijatých nabídek k výměně (zobrazení protisměn k výměně).

Krok 5: Potvrzení výměny (Petr Petráš)

Moje směna nabídnutá k výměně, kterou přijal některý z kolegů je orámovaná fialově. Přijaté nabídky (navržené protisměny) se zobrazí volbou Zobrazit možnosti k výměně z kontextového menu směny. Po odsouhlasení výměny je směna jejichž výměna čeká na schválení zobrazena oranžově. V popisu směny jsou vedeny detaily výměny (s kým a kdy). Informace o výměně se navíc objeví ve zprávách na úvodní stránce.

Shift trades step 5.
1

1 Potvrzení výměny směn. Potvrzením se vytvoří změnový požadavek, který musí odsouhlasit nebo zamítnout zodpovědný manažer/supervizor.

Krok 6: Schválení/zamítnutí výměny (manažer, supervizor)

Schválení nebo zamítnutí výměny směn provádí zodpovědný manažer nebo supervizor prostřednictví volby kontextového menu Změnové požadavky > Odsouhlasit/Zamítnout.

Shift trades step 6.
1 2

1 Odsouhlasení výměny směny. Výměna se provede automaticky.

2 Zamítnutí výměny směny.