Režim zobrazení položek plánů směn i požadavků

V tomto režimu jsou zobrazeny položky plánu směn i požadavky zaměstanců. Každý zaměstnenec má v řádku se jménem směny a o řádek níže jsou jeho požadavky. Práce se položkami plánu směn i požadavky je shodná jako, když jsou zobrazeny samostatně v režimu zobrazení položek plánu směn nebo v režimu zobrazení požadavků.

Roster grid view type roster items and requests