Režim zobrazení položek plánů směn

V tomto režimu jsou zobrazeny pouze položky plánu směn. Možnosti práce s položkami se liší dle přidělěných rolí uživatele. Tato stránka obsahuje popis všech možností voleb kontextového menu, z nichž pro Vás nemusí být všechny přístupné.

Editovat je možné pouze položky z plánu směn odpovídající vybranému plánovacímu období. Zobrazené položky mimo vybrané plánovací období není možné měnit. Pokud je např. vybrané plánovací období srpen (1.8. - 31.8.) a zobrazené období 1.8. - 15.9., lze měnit pouze položky v období 1.8. - 31.8., ale ne položky v období 1.9. - 15.9. K umožnění jejich změny je třeba vybrat plánovací období září.

Roster grid view type roster items
1 2 3 4 5 6 7

1 Sekce - při umístění kurzoru myši na text se objeví možnost výběru.

2 Plánovací období - při umístění kurzoru myši na text se objeví možnost výběru.

3 Plán směn.

  • V roli zaměstnance není plán směn zobrazen, automaticky se zobrazují položky z veřejného plánu amen.
  • V roli manažer je zeleně označen veřejný plán směn, červeně uzamčený plán směn (viz. menu Plán směn).

4 Výběr zobrazené období - při umístění kurzoru myši na text se objeví možnost výběru. Zobrazené období může být libovolné a nemusí odpovídat vybranému plánovacímu odbobí. Změnu lze však provádět pouze u položek ve vybraném plánovacím období. Pokud je např. vybrané plánovací období Srpen (1.8. - 31.8.) a zobrazené období 1.8. - 15.9., lze měnit pouze položky v období 1.8. - 31.8., ale ne položky v období 1.9. - 15.9. K umožnění jejich změny je třeba vybrat plánovací období září.

5 Položka plánu směn (směny, volna)

  • Formát textu položky a vzhled jsou dány nastavením v menu Formát.
  • V popisku položky, který se objeví při nastavení kurzoru na směnu jsou uvedeny časy částí položky, paralelních částí, poznámek (žlutě) a denních poznámek (modře).
  • Pokud jsou k položce nějaké poznámky, je na ně uporoněno červeným rohem v pravé horní části buňky.

6 Kontextové menu na položce plánu směn se liší dle rolí uživatele. Podrobné vysvětlení položek kontextového menu je uvedeno níže.

7 Zaměstananec. Kliknutím na jméno se otevře okno s detailními informacemi o zaměstnanci a možností editace.

Kontextové menu položek plánu směn - manažer, supervizor

Roster grid view type roster items context menu
1 2 3 4 5 6 7

1 Vytvoření nové položky.

2 Editace položky.

3 Odstranění položky.

4 Kopírování položky do schránky.

5 Vyjmutí položky do schránky. Nelze vyjmou položky mimo vybrané plánovací období.

6 Vložení položky ze schránky. Nelze vložit položky mimo vybrané plánovací období.

7 Editace denních poznámek.

Kontextové menu položek plánu směn - zaměstnanec

Roster grid view type roster items context menu employee
1

1 Vytvoření žádosti o změnu.

Zrušení žádosti o změnu

Zrušení žádoti o změnu je nabízeno místo vytvoření žádosti o změnu u směn s aktivní žádostí o změnu.

Roster grid view type roster items context menu remove change request