Režim zobrazení potřeb zdrojů

V tomto režimu jsou zobrazeny nad plánem směn potřeby zdrojů a jejich pokrytí zobrazeným plánem směn.

Roster grid needs