Režim zobrazení změnových požadavků a výměn směn

V tomto režimu lze vytvářet, rušit a odsouhlasit/zamítnout změnové požadavky a požadavky na výměny směn.

Změnové požadavky mohou být typů: změna typu směny, výměna směny za volno (dovolenou, placené volno, atd.), zrušení směny nebo mnoho různých komplexních požadavků (např. vložení aktivity Školení v čase 14:00-16:00).

Výměny směn jsou také formou změnového požadavku, který se týká dvou směn různých zaměstnanců.

Přihlášený uživatel: manager nebo supervizor

Směny s aktivním změnovým požadavkem jsou zobrazeny oranžově, směny s odsouhlaseným požadavkem jsou orámovány zeleně, směny se zamítnutým požadavkem jsou orámovány červeně. Ostatní směny jsou zobrazeny šedě bez ohledu na jejich aktivity nebo typ směny.

Change requests and trades.
1 2 3 4

1 Zobrazení směn, které je možné vyměnit za vybranou směnu bez ovlivnění obsazení provozu a porušení zákonných podmínek. Po aktivaci je vybraná směna zobrazena tmavě modře, směny dostupné k výměně jsou zobrazeny světle modře. Popis zobrazení možností výměn směn pro vybranou směnu.

2 Změnový požadavek čekající na vyřízení s popisem požadované změny v popisu zobrazeném při umístění kurzoru na směnu. Změnový požadavek lze odsouhlasit/zamítnou volbami kontextového menu Změnové požadavky > Odsouhlasit/Zamítnout. Při odsouhlasení se změna automaticky zapíše do plánu směn. Při odsouhlasení i zamítnutí se vytvoří zpráva pro zaměstnance. Výměna směn je také forma změnového požadavku, proto její odsouhlasení/zamítnutí probíhá stejným způsobem. Odsouhlasit/zamítnout výměnu směn stačí provést pouze u jedné směny, které se výměna týká - u druhé směny je příslušná změna provedena automaticky.

3 Odsouhlasený změnový požadavek s detaily o odsouhlasení v popisu zobrazeném při umístění kurzoru na směnu.

4 Zamítnutý změnový požadavek s detaily o odsouhlasení v popisu zobrazeném při umístění kurzoru na směnu.

Přihlášený uživatel: zaměstnanec

Směny přihlášeného zaměstnance jsou zobrazeny žlutě, jeho směny s aktivním změnovým požadavkem jsou zobrazeny oranžově, směny s odsouhlaseným požadavkem jsou orámovány zeleně, směny se zamítnutým požadavkem jsou orámovány červeně. Směny ostatních zaměstnanců jsou zobrazeny šedě a změnové požadavky u nich nejsou zvýrazněné.

Change requests and trades for current employee.
1 2 3

1 Vytvoření nového změnového požadavku.

2 Zobrazení směn, které je možné vyměnit za vybranou směnu bez ovlivnění obsazení provozu a porušení zákonných podmínek. Po aktivaci je vybraná směna zobrazena tmavě modře, směny dostupné k výměně jsou zobrazeny světle modře. Popis zobrazení možností výměn směn pro vybranou směnu.

3 Nabídnutí směny k výměně.

Zobrazení možností výměny směn

Trades options.
1 2

1 Vybraná směna, pro kterou jsou zobrazeny směny, za které je možné vyměnit, aby nedošlo k ovlivnění obsazení provozu a porušení zákonných podmínek.

2 Směna, za kterou je možné vybranou směnu vyměnit. Stejně jsou zobrazeny i další směny, které umožňují výměnu.