Editace požadavku, položky plánu směn a denních poznámek

Editace požadavku
Editace položky plánu směn
Editace denních poznámek

Editace poždavku

Požadavky slouží k zadání přání zaměstnanců pře plánováním směn.

Create request
1 2 3 4 5 6

1 Zaměstnanec.

2 Při zaškrtnutí je požadavek na jeden celý nebo více dní s dobo trvání od půlnoci do půlnoci. Když není zaškrtnuto, lze vybrat libovolný časový interval.

3 Časový interval/období požadavku.

4 Typ požadavku. K výběru jsou pouze požadavky přiřazení danému zaměstanci.

5 Dostupné typy vyhodnocení intervalu požadavku. Uvnitř - směna leží uvnitř časového intervalu požadavku; Přesně - interval požadavku se shoduje se směnou; Začátek - začátek směny leží v intervalu požadavku; Nejbližší - vybere se nejbližší směna intervalu požadavku.

6 Doplňující popis požadavku.

Editace položky plánu směn

Normální režim

Roster item detail
1 2 3 4 5

1 Přepínač normálního a celodenního režimu zadávání (zeleně zobraný stav Normální je aktuální).

2 Zaměstnanec.

3 Typ směny.

4 Grafický editor částí směny.

5 Tabulkový editor částí směny.

Editace položky plánu směn v celodenním režimu

Celodenní režim

Roster item detail
1 2 3 4

1 Přepínač normálního a celodenního režimu zadávání (zeleně zobraný stav Celodenní je aktuální).

2 Zaměstnanec.

3 Období.

4 Typ položky.

Poznámky a štítky

Notes and tags
1 2 3 4 5

1 Pole pro výběr štítků k označení položky.

2 Existující poznámka s možností úpravy a odstranění.

3 Pole pro vložení nové poznámky.

4 Výběr viditelnosti poznámky buď pro všechny zaměstnance nebo pouze pro zaměsance v roli manažer a supervizor.

5 Tlačítko pro přidání poznámky.

Paralelní části

Parallel parts
1 2

1 Grafický editor částí směny.

2 Tabulkový editor paralelních částí směny.

Editace denních poznámek

Denní poznámky slouží k uchování poznámek, které nejsou spojené s nějakou položlou plánu směn ale s konkrétním dnem a zaměstnancem. Pokud má zaměstnenec tento den směnu, poznámky se objeví v popisu směny, ale při odstranění této směny zůstanou v plánu směn u prázdné buňky.

Day notes
1 2 3 4

1 Existující poznámka s možností úpravy a odstranění.

2 Pole pro vložení nové poznámky.

3 Výběr viditelnosti poznámky buď pro všechny zaměstnance nebo pouze pro zaměsance v roli manažer a supervizor.

4 Tlačítko pro přidání poznámky.