Vytvoření požadavku a položky plánu směn

Vytvoření požadavku
Vytvoření položky plánu směn

Vytvoření poždavku

Požadavky slouží k zadání přání zaměstnanců pře plánováním směn.

Create request
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zaměstnanec.

2 Při zaškrtnutí je požadavek na jeden celý nebo více dní s dobo trvání od půlnoci do půlnoci. Když není zaškrtnuto, lze vybrat libovolný časový interval.

3 Časový interval/období požadavku.

4 Typ požadavku. K výběru jsou pouze požadavky přiřazení danému zaměstanci.

5 Dostupné typy vyhodnocení intervalu požadavku. Uvnitř - směna leží uvnitř časového intervalu požadavku; Přesně - interval požadavku se shoduje se směnou; Začátek - začátek směny leží v intervalu požadavku; Nejbližší - vybere se nejbližší směna intervalu požadavku.

6 Doplňující popis požadavku.

7 Počet dní opakování požadavku. Nelze kombinovat s konečným datem opakování.

8 Konečné datum opakování. Nelze kombinovat s počtem opakování.

9 Dny v týdnu, ve kterých má být opakující se požadavek vytvořen.

10 Při zaškrtnutí se nebude opakující se požadavek vytvářen ve dnech státního svátku.

Vytvoření položky plánu směn

Normální režim

Roster item detail
1 2 3 4 5

1 Přepínač normálního a celodenního režimu zadávání (zeleně zobraný stav Normální je aktuální).

2 Zaměstnanec.

3 Typ směny.

4 Grafický editor částí směny.

5 Tabulkový editor částí směny.

Vytvoření položky plánu směn v celodenním režimu

Celodenní režim

Roster item detail
1 2 3 4

1 Přepínač normálního a celodenního režimu zadávání (zeleně zobraný stav Celodenní je aktuální).

2 Zaměstnanec.

3 Období.

4 Typ položky.

Poznámky a štítky

Notes and tags
1 2 3 4 5

1 Pole pro výběr štítků k označení položky.

2 Existující poznámka s možností úpravy a odstranění.

3 Pole pro vložení nové poznámky.

4 Výběr viditelnosti poznámky buď pro všechny zaměstnance nebo pouze pro zaměsance v roli manažer a supervizor.

5 Tlačítko pro přidání poznámky.

Paralelní části

Parallel parts
1 2

1 Grafický editor částí směny.

2 Tabulkový editor paralelních částí směny.

Opakování

Reccurence
1 2 3 4

1 Počet dní opakování požadavku. Nelze kombinovat k konečným datem opakování.

2 Konečné datum opakování. Nelze kombinovat s počtem opakování.

3 Dny v týdnu, ve kterých má být opakující se požadavek vytvořen.

4 Při zaškrtnutí se nebude opakující se požadavek vytvářet ve dnech státního svátku.