Plán směn

Plán směn je zobrazením směn a volna (obecně položek plánu směn) pro jednotlivé zaměstnance a dny. Plány směn přísluší k sekci a plánovacímu období. Na stránce jsou zobrazeny položky z vybraného plánu směn. Pokud zobrazené období zasahuje mimo vybrané plánovací období, jsou v těchto dnech zobrazeny položky z veřejného plánu směn nebo ze vstupního plánu směn, pokud v daný den není žádný plán veřejný.

Na plánu směn lze zapnout automatické kontroly odpracovaného času, pracovněprávních podmínek, interních pravidel organizace a obsazení provozu. Detailní informace o kontrolách jsou uvedeny na stránce Kontroly plánu směn.

Výběr plánu směn a zobrazeného období

Výběr sekce, plánovacího období, plánu směn a zobrazeného období se provádí nastavení kurzoru na vybranou položku. Po chvíli se pod kurzorem objeví ovládací prvek s možností výběru.

Veřejný plán směn je zobrazen zeleně, uzamčený plán směn je zobrazen červeně. Pokud uživatel nemá právo prohlížet nebo měnit jiné než veřejné plýny směn, výběr plánu směn se nezobrazuje.

Při nastavení zobrazení požadavků v menu Zobrazit > Požadavky je místo plánu směn uveden text Požadavky s obdobím pro zadávání požadavků pro vybrané plánovací období. Pokud je plánovací období otevřené pro zadávání požadavků, je zobrazeno zeleně, v opačném případě červeně.

Roster grid - roster selection
1 2 3 4

1 Výběr sekce.

2 Výběr plánovacího období.

3 Výběr plánu směn.

4 Výběr zobrazeného období.

Menu Zobrazit

V menu ZObrazit je možné provést výběr režimů zobrazení položek plánu směn a požadavků. Změna nastavení se projeví po stisknutí tlačítka Nastavit.

Přehled jednotlivých režimů zobrazení.

Roster grid - menu view
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Zobrazení směn a volna. Lze vybrat pouze jednu položku z 1-3.

2 Zobrazení požadavků zaměstnanců. Lze vybrat pouze jednu položku z 1-3.

3 Zobrazení směny a volna i požadavky zaměstnanců. Lze vybrat pouze jednu položku z 1-3.

4 Zobrazení potřeby zdrojů.

5 Zobrazení kontroly plánu směn.

6 Zobrazení změnových požadavků a výměn směn.

7 Zapnutí/vupnutí zobrazení týmů zaměstnanců na plánu směn vedle jména. Klinutím na jméno týmu vyvolá etevření editačního okna týmu.

8 Zapnutí/vupnutí zobrazení pracovních smlouv zaměstnanců na plánu směn vedle jména. Klinutím na jméno smlouvy vyvolá etevření editačního okna smlouvy.

9 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky odpracovaného času, volna a fondu pracovní doby po zaměstancích (řádcích). Podrobnosti na stránce Kontroly plánu směn.

10 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počtu směn s jednotlivými aktivitami po zaměstnancích (řádcích).

11 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počtu jednotlivých typů směn po zaměstnancích (řádcích).

12 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počet směn rozdělených dle času začátku po zaměstnancích (řádcích).

13 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky odpracovaného času a volna po dnech (sloupcích).

14 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počtu směn s jednoticími aktivitami po dnech (sloupcích).

15 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počtu jednotlivých typů směn po dnech (sloupcích).

16 Zapnutí/vupnutí zobrazení statistiky počtu směn rozdělených dle času začátku po dnech (sloupcích).

Menu Filtr

Roster grid - menu filter
1 2 3 4 5 6

1 Nastavení filtru a obnovení plánu směn.

2 Vymazání filtru a obnovení plánu směn.

3 Filtr týmů - zobrazí se pouze zaměstnanci náležející do vybraných týmů.

4 Filtr zaměstnanců - zobrazí se pouze vybraní zaměstnanci. Naplánovaní zaměstnanci jsou ti, kteří mají ve zobrazeném období alespoň jednu položku.

5 Filtr aktivit, volna a přestávek - zobrazí se pouze zaměstnanci, kteří mají ve vybraném období alespoň v jedné položce část odpovídající nějakému vybranému typu.

6 Filtr typů směn - zobrazí se pouze zaměstnanci, kteří mají ve vybraném období alespoň jednu směnu odpovídající nějakému vybranému typu.

Menu slouží k práci s plány směn ve vybraném plánovacím období.

Roster grid - menu roster
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zveřejnění plánu směn. Pouze veřejný plán směn je přístupný pro zaměstnance. Veřejný plán může být pouze jeden v plánovacím období. Zveřejněním nového plánu směn se původní plán směn stává neveřejným. V hlavičce plánu směn se veřejný plán směn zobrazuje zeleně.

2 Zamknutí plánu směn. Zamčený plán směn a jeho položky nemůže měnit nikdo, kdomě uživatele, který plán směn zamkl. U zamčenéh plánu směn není povoleno ani vytváření změnových požadavků nebo navržení výměny směn. V hlavičce plánu směn se zamčený plán zobrazuje červeně.

3 Odemknutí zamknutého plánu směn. Odemknout plán směn může jakýkoliv manažer sekce.

4 Vytvoření nového prázdného plánu směn.

5 Vytvoření kopii aktuálně zobrazeného plánu směn.

6 Přejmenování aktuálně zobrazeného plánu směn.

7 Odstranění aktuálně zobrazeného plánu směn. Veřejné a vstupní plány směn nelze odstranit.

8 Hromadné odstranění položek aktuálně zobrazeného plánu směn.

Menu Požadavky

Menu slouží k hromadné změně stavů požadavků zaměstnanců a hromadnému vymazání požadavků. Toto menu je přístupné pouze pokud je v menu Zobrazit vybrána položka Požadavky nebo Směny a požadavky.

Roster grid - menu requirements
1 2 3 4 5 6

1 Změnit stav všech nezpracovaných požadavků na auto.

2 Změnit stav všech nezpracovaných požadavků na odsouhlaseno.

3 Změnit stav všech požadavků na nezpracováno.

4 Změnit stav všech odsouhlasených požadavků na nezpracováno.

5 Změnit stav všech auto požadavků na nezpracováno.

6 Hromadné odstranění požadavků.

Historie

Slouží ke zpětnému obnovení položek plánu směn po provedených změnách. Vybráním položky v historii se obnový příslušný stav. Stavy lze měnit libovolně dopředu i dozadu, dokud neproběhne další změna. Lze vzít zpět pouze vlastí změny. Pokud plán směn edituje najednou více užiatelů, nebudete mít přístup ke svým změnám, pokud mezi tím provedl nějakou změnu někdo jiný.

Menu Nástroje

Roster grid - menu tools
1 2 3

1 Export plánu směn do Excelu.

2 Vytvoření nové potřeby na zdroje.

3 Zobrazení okna s vybranými aktivitami a časy.

Menu slouží k nastavení vhledu a formátu textu na položkách plánu směn a způsobu zobrazení.

Roster grid - menu format
1 2 3 4

1 Nastavení zvolených voleb a obnovení plánu směn.

2 Nastavení textů v položkách plánů směn.

3 Nastavení vzhledu položek plánů směn.

4 Nastavení způsobu zobrazení:

  • Den - položky plánu směn jsou zobrazovány přes celý den.
  • Čas - položky plánu směn jsou zobrazovány dle přesného času začátku a konce.
  • Auto - způsob zobrazení je automaticky vybrán dle šířky sloupců při aktuální velikosti okna.