Vyhodnocení a předpověď výsledků kampaní

Na této stránce lze sledovat aktuální průběh a předpověď výsledků kampaní s aktuálně naplánovanými zdroji. nastavením pracovního plánu směn lze dopředu zjistit, jaký vliv budou mít změny v plánu směn na výsledky kapaní.

Definice
Efektivní kontakt - kontakt s uskutečněním cíle/konverzí/prodejem
Neefektivní kontakt - kontakt bez uskutečnění cíle/konverze/prodeje
Negativní kontakt - kontakt, kdy se nepodařilo s klientem hovořit
Dovolatelnost - procento efektivních a neefektivních kontaktů
Efektivita - procento efektivních kontaktů

Campaigns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Výběr sekce

2 Výběr kampaně, jejíž výsledky budou zobrazeny

3 Výběr období, za které budou výsledky zobrazeny

4 Výběr plánu směn

5 Vykreslit grafu

6 Schovat/zobrazit parametry

7 Ve sloupcích v denním zobrazení jsou uvedeny počty člověko-dní, které jsou na kampaň naplánovány. Při kliknutí na sloupec konkrétního dne se zobrazení změní na hodinové a sloupce představují naplánované člověko-hodiny.

8 Aktuální počet hovorů, které je třeba obvolat v jednotlých kolech (tj. počet negativních kontaktů z předchozího kola).

9 Aktuální dovolatelnost

10 Cílová dovolatelnost

11 Aktuální efektivita

12 Cílová efektivita