Kontaktní centrum

Část kontaktní centrum obsahuje funkce zahrnující práci daty kontatkního centra - počty komunikací, předpovědi, vyhodnocení provozu. Dostupné funkce závisí na konfiguraci aplikace AristoTelos pro vaši společnost.

Import historických dat

Předpověď počtu komunikací

Sledování a předpověď výsledků kontaktního centra na příchozích komunikacích

Údálosti ovlivňující počtu hovorů

Vyhodnocení a předpověď výsledků kamapaní