Správa výpočtu

Výpočet se může nacházet ve stavech:

 • Připravován - načítání dat, vytváření modelu pro plán směn
 • Běžící - výpočet běží
 • Ve frontě - výpočet čeká na spuštění ve frontě výpočtů
 • Dokončen - výpočet byl dokončen
 • Zrušen - výpočet zrušen
 • Chyba - výpočet skončil chybou
 • Časový limit - výpočet dosáhl zvoleného časového limitu
 • Pozastaven - výpočet byl pozastaven
Řešení se může nacházet ve stavech:
 • Žádné - žádné řešení nebylo nalezeno
 • Optimální - bylo nalezeno optimální řešení
 • Suboptimální - bylo nalezeno řešení blížící se optimálnímu
 • Neexistuje - výpočet nemá řešení
V závislosti na stavu vypočtu a řešení výpočet řídit pomocí spodních tlačítek:
 • Vytvořit plán směn - vytvoří plán směn z nekončeného výpočtu
 • Ukončit - ukončí výpočet a vytvoří plán směn z dosavadního řešení (pokud nějaké existuje)
 • Zrušit - zruší výpočet
 • Pozastavit - pozastaví výpočet
 • Pokračovat - pokračuje v pozastaveném výpočtu

Základní údaje

Manage calculation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Záložka se seznamem chyb výpočtu.

2 Záložka s přehledem vstupních parametrů výpočtu.

3 Typ výpočtu.

4 Název výpočtu.

5 Stav výpočtu.

6 Stav řešení.

7 Popis.

8 Datum a čas potvrzení výpočtu uživatelem.

9 Datum a čas spuštění výpočtu.

10 Datum a čas dokončení výpočtu.

11 Doba výpočtu.

12 Celkový čas výpočtu od potvrzení.

13 Tlačítka pro ovládání výpočtu.