Uživatel

V seznamu uživatelů se zobrazí všichni uživatelé bez ohledu na přiřazené sekce nebo týmy. Odstranění uživatele je možné i se souvisejícími objekty. Odstranění je trvalé a nelze vzít zpět! Tato funkce by měla být použita pouze s nejvyšší opatrností.

Základní údaje

User details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Jméno.

2 Příjmení.

3 Prostřední jméno.

4 E-mail.

5 Uživatelské jméno.

6 Tlačítko pro vyvolání formuláře se změnou hesla.

7 Při zaškrtnutí je uživatel uzamčený a nemůže se přihlásit do systému.

8 Při zaškrtnutí je uživatel uzamčený z důvody opakovaného zadání chybného hesla.

9 Datum a čas posledního přihlášení uživatele.

10 Datum a čas poslední změny hesla.