Volno

Základní údaje

Time off details
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Název volna

2 Zkratka volna pro zobrazení v plánech směn.

3 Vzhled volna pro zobrazení v plánech směn.

4 Popis.

5 Při zaškrtnutí se volno počítá do fondu pracovní doby. Pokud není zaškrtnuto, volno se do fondu pracovní doby nepočítá (např. neomluvená absence).

6 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu textu položky) v textu buňky budou zobrazeny pouze aktivity/volna/přestávky s nejvyšší prioritou. Ostatní aktivity/volna/přestávky budou pro přehlednost vynechány.

7 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu vzhledu položky) bude vzhled buňky dle aktivity/volna/přestávky s nejvyšší prioritou.

8 Při zaškrtnutí není možné volno použít při editaci položek plánů směn.

Dovolené doby trvání pro jednotlivé smlouvy

Povolené doby trvání volna pro danou smlouvu lze nejlépe pochopit na příkladu. Pokud máme pro plný úvazek povolené doby trvání volna typu dovolená v rozmezí 3:45-4:00 s hodnotou části standardní délky směny 0,5 a v rozmezí 7:30-8:00 s hodnotou části standardní délky směny 1, můžeme v plánu směn vytvořit pouze dovolenou (jako část směny nebo samostatně), jejíž délka trvání odpovídá zadaným intervalům. Pracovní doba, kterou daná položka dovolené přispívá do fondu pracovní doby se vypočítá jako délka směny definovaná ve smlouvě * část standardní délky směny z dovolené doby trvání. U úvazku s 7,5 hodinovými směnami je to tedy 3,75, resp. 7,5 hodin.

Time off employees
1 2 3 4 5

1 Smlouva.

2 Doba trvání části směny/volna, kterou je možné zadat při editaci položky plánu směn. Ostatní délky trvání části vybraného typu nejsou povolené.

3 Část standardní délky směny smlouvy, kterou se bude část směny/volna se zadanou délkou trvání počítat do fondu pracovní doby.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.

Pravidla

Pravidla pro aktivitu/volno/přestávku (typ) umožňují nastavit omezení výskytu typy ve směně, omezení kombinací s jinými typy a omezení doby trvání částí směn s daným typem. V části Zakázáno jsou uvedeny zakázané kombinace. V části Povoleno pouze jsou uvedené výslovně povolené kombinace. Při vytváření položky plánu směn nesmí být splněna žádná zakázaná podmínka, naopak musí být splněny všechny povolené podmínky.

Activity validation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat těsně před daným typem.

2 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat těsně po daném typu.

3 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat kdykoliv před daným typem.

4 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat kdykoliv po daném typu.

5 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat s daným typem v jedné položce plánu směn.

6 Seznam typů, které se nesmí být paralelní s daným typem v jedné položce plánu směn.

7 Seznam typů, které se musí vyskytovat těsně před daným typem.

8 Seznam typů, které se musí vyskytovat těsně po daném typu.

9 Seznam typů, které se musí vyskytovat kdykoliv před daným typem.

10 Seznam typů, které se musí vyskytovat kdykoliv po daném typu.

11 Seznam typů, které se musí vyskytovat s daným typem v jedné položce plánu směn.

12 Seznam typů, které se mohou vyskytovat paralelně sdaným typem.

13 Seznam typů, které se mohou ve speciálním režimu plánování směn přepsat daný type v položce plánu směn.

14 Minimální doba trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

15 Maximální doba trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

16 Seznam povolených dob trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

17 Při zaškrtnutí může typ samostatně tvořit celodenní nebo vícedenní položku plánu směn.

18 Při zaškrtnutí lze v potřebě při plánování typ rozdělit a uspokojit různými směnami.

19 Při zaškrtnutí se mají v potřebách daného typu při plánování uvažovat přestávky, tj. berou se jako volno. V opačném případě se přestávky ve směně ignorují, jako kdyby ve směně nebyly.

20 Při zaškrtnutí může typ tvořit paralelní část položky.