Týmy

Zaměstnance v sekci lze přiřazovat do týmů. Každý zaměstnanec může být členem více týmů a každý tým má své supervizory.

Základní údaje

Team details
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Název týmu.

2 Popis.

3 Id týmu v externím systému (např. v telefonii kontktního centra).

4 Pořadí týmu na plánu směn při zobrazení potýmech. Týmy jsou řazeny sestupně dle této hodnoty. Týmy se stejnou hondotou jsou pak řazeny dle názvu.

5 Při zaškrtnutí lze dle týmu filtrovat v plánu směn.

6 Při zaškrtnutí se budou zaměstnanci seskupovat dle tohoto týmu na plánu směn všech sekcí.

7 Při zaškrtnutí lze tým vybrat při plánování směn (tj. plánovat pro tento tým směny).

8 Při zaškrtnutí je tým při plánování směn předvybraný.

9 Vzhled týmu na plánu směn. Vzhled je určen barvou písma, barvou pozadí, typem okraje a barvou okraje.

Zaměstnanci

Přiřazením zaměstance do týmu je stejné jako nastavení role Zaměstnanec pro daný tým.

Team employees
1

1 Zaměstnanci přiřazení k týmu. K výběru jsou všichni zaměstnanci sekce.

Supervizoři

Přiřazením supervizora týmu je stejné jako nastavení role Supervizor pro daný tým.

Team supervisors
1

1 Supervizoři týmu. K výběru jsou všichni zaměstnanci, kteří mají přiřazenou roli supervizor.