Štítek

Štítky lze označit položky plánu směn. Počty položek označených jednotlivými štítky lze reportovat. Štítky moho složit např. k označení směny, kdy byl zaměstanec u lékaře nebo byl odměněn za mimořádný výkon.

Základní údaje

Tag details
1 2 3

1 Název.

2 Popis.

3 Při zaškrtnutí není možné štítek použít při editaci položek plánů směn.