Sekce

Sekce je základní strukturní jednotka organizace v systému AristoTelos. Zaměstnanci jsou rozděleni do sekcí, jejichž vedení, způsob plánování směn a ostatní vlastnosti jsou odlišné.

Každý zaměstnanec může být členem více sekcí, ve kterých mu budou plánovány směny. Ostatní vlastnosti jato pracovní úvazky, směny, volna, aktivity, mohou být definovány globálně (platné pro všechny sekce) nebo v rámci jednotlivých sekcí.

Základní údaje

Site details
1 2 3

1 Název sekce.

2 Lokalita sekce.

3 Popis.

Přístupová oprávnění

Přiřazením manažera, supervizora, hosta sekci je stejné jako nastavení role Manažer, Supervizor, Host pro danou sekci.

Site roles
1 2 3

1 Manažeři sekce. Manažerem sekce se může stát zaměstnanec, který má přiřazenou roli Manager v detailu zaměstnance.

2 Supervizoři sekce. Supervizorem sekce se může stát zaměstnanec, který má přiřazenou roli Supervizor v detailu zaměstnance.

3 Hosté sekce. Hostem sekce se může stát zaměstnanec, který má přiřazenou roli Host v detailu zaměstnance.

Zprávy a emaily

Site messages
1 2

1 Adresáti instantních zpráv aplikace. K výběru jsou k dispozici manažeři a supervizoři sekce.

2 Adresáti instantních emailů. K výběru jsou k dispozici manažeři a supervizoři sekce.

Zaměstnanci

Přiřazením zaměstnance do sekce je stejné jako nastavení role Zaměstnanec pro danou sekci.

Site employees
1

1 Zaměstnanci přiřazení do sekce.