Směna

Směny určují časové intervaly, během kterých zaměstnanci vykonávají práci. Při automatické plánování se zaměstancům přiřazují pouze definované směny. Při ručním zasávání lze vybrat jakýkoliv časový interval, který neodpovídá předdefinované směně.

Základní údaje

 details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Název směny

2 Zkratka směny pro zobrazení v plánech směn.

3 Vzhled směny pro zobrazení v plánech směn.

4 Popis.

5 Časový interval směny definovaný začátkem a dobou trvání nebo začátkem a koncem. Obě zobrazení jsou ekvivalentní a lze mezi nimi přepínat.

6 Dny v týdnu, ve kterých lze danou směnu použít.

7 Při zaškrtnutí nelze směnu využít během svátků.

8 Počáteční datum, od kdy lze směnu použít.

9 Konečné datum, do kdy lze směny použít.

10 Data, kdy nelze směnu použít.

11 Při zaškrtnutí není možné směnu použít při editaci položek plánů směn.

Přestávky

Přestávky ve směnách jsou automaticky generovány při plánování směn nebo předvyplněny při vybrání směny při vytváření nebo úpravě položky plánu směn.

Shift breaks
1 2 3 4 5

1 Typ přestávky.

2 Název přestávky ve směně.

3 Časový interval přestávky ve směně definovaný začátkem a dobou trvání nebo začátkem a koncem. Obě zobrazení jsou ekvivalentní a lze mezi nimi přepínat.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.

Zaměstnaci

Seznam zaměstnanců, kteří mohou pracovat na dané směně.

Shift details
1 2 3 4 5 6

1 Zaměstnanec.

2 Minimální počet daných směn, které mohou být vybranému zaměstnanci naplánované během každého plánovacího období.

3 Maximální počet daných směn, které mohou být vybranému zaměstnanci naplánované během každého plánovacího období.

4 Hodnota mezi -1 a 1 vyjadřuje preferenci (kladné hodnoty), reps. averzi (záporné hodnoty), vybraného zaměstnance k dané směně. Nula znamená neutrální vztah.

5 Přidat nový záznam.

6 Odstranit záznam.