Popularita směn

Popularita směn je využívaná při automatickém plánování směn. Požadavky zaměstnanců na nepopulární směny mají vyšší váhu než požadavky na populární směny. Pokud si nějaký zaměstnanec žádá nepopulární směny, má větší šanci, že mu při plánování budou jeho požadavky splněny.

Základní údaje

Shift popularity details
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Popis.

2 Typ intervalu Celý interval: zahrnuje směny začínající a končící ve zvoleném intervalu, typ intervalu Začátek: zahrnuje směny začínající ve zvoleném intervalu

3 Popularita směn ve zvoleném intervalu. -100 zcela nepopulární, 0 neutrální, 100 velmi populární.

4 Časový interval popularity směn definovaný začátkem a dobou trvání nebo začátkem a koncem. Obě zobrazení jsou ekvivalentní a lze mezi nimi přepínat.

5 Dny v týdnu, ve kterých popularita směn platí.

6 Při zaškrtnutí popularita směn neplatí během svátků.

7 Počáteční datum, od kdy popularita směn platí.

8 Konečné datum, do kdy popularita směn platí.

9 Data, kdy popularita směn neplatí.