Role uživatelů

Přiřazení role uživatelům nastavuje jejich přístup k jednotlivým funkcím aplikace a členství v sekcích a týmech. Pro detailní nastavení práv rolí k jednotlivým funkcím aplikace kontaktujte administrátora systému.

Základní údaje

Users rights
1 2 3 4 5

1 Zaměstanec.

2 Role.

3 Typ přiřazení může být a) Globální - platí pro všechny sekce; b) Sekce - platí pro vybranou sekci; c) Tým - platí pro vybraný tým.

4 Sekce - dostupné pouze při vybraném přiřazení Sekce nebo Tým.

5 Tým - dostupné pouze při vybraném přiřazení Tým.