Potřeba zdrojů

Potřeby zdrojů určují, jaké směny, s jakými aktivitami a znalostmi mají být obsazeny při automatickém plánování směn. Nejdříve se obsazují potřeby, které vyžadují nějaký minimální počet zaměstnanců. Následně se obsazují potřeby dle údajů uvedených tabulce priorit.

Základní údaje

Requirement details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Aktivita.

2 Znalost, pokud je potřeba definována pro konkrétní znalost

3 Popis.

4 Minimální počet zaměstnanců, kterými je třeba danou potřebu zajistit. Pokud není vyplněno, znamená to, že minimum není definováno.

5 Maximální počet zaměstnanců, kterými je možno danou potřebu zajistit. Pokud není vyplněno, znamená to, že maximum není definováno.

6 Tabulka priorit pro obsazování dané potřeby. Detailní popis je uveden níže.

7 Časový interval potřeba zdrojů definovaný začátkem a dobou trvání nebo začátkem a koncem. Obě zobrazení jsou ekvivalentní a lze mezi nimi přepínat.

8 Dny v týdnu, ve kterých potřeba zdrojů platí.

9 Při zaškrtnutí potřeba zdrojů neplatí během svátků.

10 Počáteční datum, od kdy potřeba zdrojů platí.

11 Konečné datum, do kdy potřeba zdrojů platí.

12 Data, kdy potřeba zdrojů neplatí.

13 Při zaškrtnutí je možné na danou potřebu zdrojů vytvářet rezervace. Zaměstnanci, kteří mají povoleno vytváření rezervací si mohou tímto rezervovat směny, které chtějí odpracovat.

14 Pro automatické plánování - čas, o který je možné prodloužit potřebu, aby mohla být obsazena delší směnou nebo její částí.

15 Pro automatické plánování - čas, o který je možné zkrátit potřebu, aby mohla být obsazena kratší směnou nebo její částí.

Priority obsazování potřeb zdrojů

Jednotlivé potřeby se obsazují dle priorit - od nejvyšších po nejnižší. Priority nemusí být definované (tabulka může být prázdná). V tomto případě se obsazování potřeb řídí pouze zadaným minimem a maximem.

Requirement priorities
1 2 3 4 5

1 Priorita v rozmezí -1 až 1. 1 znamená nejvyšší prioritu. Záporné hodnoty znamenají, že danou potřebu již nechceme obsazovat, ale lze ji obsadit, pokud máme volné zaměstnance, kterými nelze obsadit potřeby s vyšší prioritou.

2 Počet zaměstnanců se zvolenou prioritou, které je třeba obsadit.

3 Přidání řádku na začátek tabulky.

4 Přidání řádku níže.

5 Odebrání řádku.