Typ požadavku

Základní údaje

Request type details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Název typu požadavku

2 Aktivita/Volno/Přestávka/Běžný volný čas/Směna dle vybraného typu požadavku.

3 Zkratka.

4 Vzhled přestávky pro zobrazení v plánech směn.

5 Popis.

6 Stav požadavku při vytvoření.

7 Dostupné stavy, ve kterých se může požadavek vyskytovat.

8 Dostupné typy vyhodnocení intervalu, za kterých může zaměstnanec vybírat při vytváření požadavku. Uvnitř - směna leží uvnitř časového intervalu požadavku; Přesně - interval požadavku se shoduje se směnou; Začátek - začátek směny leží v intervalu požadavku; Nejbližší - vybere se nejbližší směna intervalu požadavku.

9 Při zaškrtnutí je možné požadavky tohoto typu vytvářet i mimo otevřená plánovací období. Hodí se například při plánování celoroční dovolené.

10 Při zaškrtnutí není možné typ požadavku použít při editaci požadavků.

Zaměstnanci

Vybraní zaměstnanci mohou využívat daný typ požadavku při vytváření/editaci svých požadavků

Request type employees
1

1 Zaměstnanci, kteří mohou používat daný typ požadavku.