Plánovací období

Plánovací období definují jednotlivé časové úseky, pro které jsou plánovány směny. Plánovací období pro jednotlivé sekce se nesmí překrývat a měla by na sebe navazovat. Zaměstnanci si mohou zadávat požadavky na směny nebo volno v omezeném časovém úseku. Pouze požadavky označené jako dlouhodobé lze zadávat libovolně dopředu.

Základní údaje

Planning period details
1 2 3 4

1 Název plánovacího období.

2 Popis.

3 Období trvání plánovacího období.

4 Období pro zadávání požadavků zaměstnanců. Mimo toto období zaměstnanci nemohou zadávat své požadavky pro dané plánovací období.