Časová preference

Časové preference umožňují zadat oblíbené a neoblíbené směny zaměstnanců. Jedná se o rozšířenou možnost zadání priority směny v administraci zaměstnance. Na rozdíl od priority směny, která platí vždy pro jeden konkrétní typ směny, lze časové preference zadávat pro skupiny směn. Například pro dopolední směny nebo odpolední směny v konkrétní dny v týdnu, o víkendu, atd.

Základní údaje

Time preference details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zaměstnanec.

2 Typ intervalu Celý interval: zahrnuje směny začínající a končící ve zvoleném intervalu, typ intervalu Začátek: zahrnuje směny začínající ve zvoleném intervalu.

3 Popis.

4 Minimální počet směn v zadaném intervalu, které musí vybraný zaměstnanec odpracovat během plánovacího období.

5 Maximální počet směn v zadaném intervalu, které může vybraný zaměstnanec odpracovat během plánovacího období.

6 Preference směn ve zvoleném intervalu. -100 velmi neoblíbené, 0 neutrální, 100 velmi oblíbené.

7 Časový interval preference směn definovaný začátkem a dobou trvání nebo začátkem a koncem. Obě zobrazení jsou ekvivalentní a lze mezi nimi přepínat.

8 Dny v týdnu, ve kterých preference směn platí.

9 Při zaškrtnutí preference směn neplatí během svátků.

10 Počáteční datum, od kdy preference směn platí.

11 Konečné datum, do kdy preference směn platí.

12 Data, kdy preference směn neplatí.