Zaměstnanec

Vysvětlení k aktivním a neaktivním uživatelům ve smyslu licenční smlouvy je uvedeno níže.

Základní údaje

Employee details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jméno.

2 Příjmení.

3 Prostřední jméno.

4 E-mail.

5 Uživatelské jméno.

6 Osobní číslo.

7 Id v externím systému.

8 Tlačítko pro vyvolání formuláře se změnou hesla.

9 Při zaškrtnutí jsou uživateli plánovány směny a je uveden na plánu směn. Aktivní uživatelé se započítávají do počtu aktivních uživatelských licencí. Neaktivním uživatelům nelze měnit směny ani požadavky.

10 Při zaškrtnutí se uživatel může se přihlásit do systému. Uživatelé s povoleným přístupem se započítávájí do aktivních uživatelských licencí.

11 Datum, od kdy mají být uživateli plánovány směny.

12 Seniorita zaměstnance.

13 Zaměstnanci jsou na plánu směn řazeni nejprve podle pořadí. Zaměstnanci se stejným pořadím jsou řazení v rámci této skupiny podle abecedy.

14 Při zaškrtnutí si zaměstnance může vybírat směny ze seznamu směn, které je nutné obsadit.

15 Datum a čas posledního přihlášení uživatele.

Aktivní/neaktivní uživatelé

Do počtu aktivních uživatelských licencí v určitém období (viz. licenční smlouva) se počítají zaměstnanci, kteří jsou aktivní (mají zaškrtnuté pole Aktivní) nebo se mohou přihlásit do aplikace (mají zaškrtnuté pole Přístup povolen) během více než jednoho dne v daném období.

Uživatelé, kteří nemají zaškrtnuté žádné z polí Aktivní a Přístup povolen během více než jednoho dne v daném období se nezapočítávají do počtu aktivních uživatelských licencí.

Role

Administrátor: administrátor systému
Manažer: pracovník zodpovědný za administraci sekce a plánování směn
Supervizor: pracovní zodpovědný za operativní změny v plánech směn sekce nebo týmu
Zaměstnanec: běžný zaměstnanec, pro kterého jsou v systému plánovány směny
Super zaměstnanec: zaměstnance, který si může vkládat a měnit své směny
Host: uživatel s právy na prohlížení plánu směn

Přiřazení rolí je platné pouze pro aktuální sekci.
Všechny role uvedené v nápovědě nemusí být pro danou instalaci systému AristoTelos přístupné.

Employee roles
1

1 Role přiřazené zaměstnanci. Role, které může uživatel přiřadit závisí na nastavení jeho práv.

Smlouvy

Employee contracts
1 2 3 4 5

Období platnosti jednotlivých smluv zaměstnance se nesmí překrývat. Pokud nemá zaměstnanec aktivní smlouvu, nebudou se mu daném období plánovat směny.

1 Název smlouvy.

2 Začátek platnosti smlouvy.

3 Konec platnosti smlouvy. Pokud není vyplněné, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.

Aktivity

Employee activities
1 2 3 4 5 6

1 Název aktivity.

2 Maximální počet směn s vybranou aktivitou, které mohou být zaměstnanci naplánované během každého plánovacího období.

3 Minimální počet směn s vybranou aktivitou, které musí být zaměstnanci naplánované během každého plánovacího období.

4 Hodnota mezi -1 a 1 vyjadřuje preferenci (kladné hodnoty), reps. averzi (záporné hodnoty), zaměstnance ke směnám s vybranou aktivitou. Nula znamená neutrální vztah.

5 Přidat nový záznam.

6 Odstranit záznam.

Znalosti

Employee skills
1 2 3 4 5

1 Znalosti.

2 Základní úroveň znalosti.

3 Základní úroveň znalosti. Doplňková úroveň znalosti, např. jazyková. Přesný význam závisí na způsobu implementace routingu kontaktního centra.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.

Směny

Employee shift templates
1 2 3 4 5 6

1 Název směny.

2 Maximální počet vybrané směny, který může být zaměstnanci naplánován během každého plánovacího období.

3 Minimální počet vybrané směny, který může být zaměstnanci naplánován během každého plánovacího období.

4 Hodnota mezi -1 a 1 vyjadřuje preferenci (kladné hodnoty), reps. averzi (záporné hodnoty), zaměstnance k vybrané směně. Nula znamená neutrální vztah.

5 Přidat nový záznam.

6 Odstranit záznam.

Typy požadavků

Employee request types
1

1 Typy požadavků, které má zaměstnanec povolené. Na výběr je z typů požadavků sekce a globálních typů požadavků.