Smlouva

Smlouva definuje fond pracovní doby (tj. úvazek), typ provozu (normální, nepřetržitý), zda se svátky započítávají do pracovní doby a podrobnosti nutné k určení, kolik směn se má zaměstnanci naplánovat v rámci vybraného plánovacího období. Smlouvy mohou být tří typů: hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr a kombinace obou předchozích. Dle typu smlouvy se mění požadované údaje na formuláři.

Základní údaje

Contract details
1 2 3

1 Název smlouvy.

2 Popis.

3 Standardní délka směny pro daný typ smlouvy.

Hlavní pracovní poměr

Pracovní poměr, jehož fond pracovní doby vychází z násobku jednotkového měsíčního fondu pracovní doby (např. celý, poloviční, čtvrtinový úvazek).

Contract details fixed
1 2 3 4 5 6

1 Typ smlouvy

2 Část plného úvazku. U plného úvazku 1, u polovičního 0,5 atd.

3 Zaškrtnuto, pokud se svátky ve všední den počítají do fondu pracovní doby jako normální pracovní den.

4 Zaškrtnuto, pokud se fond pracovní doby počítá jako nepřetržité pracovní doby. Tj. týdenní fond pracovní doby * počet dní v měsíci / 7.

5 Povolený dolní limit odchylky od fondu pracovní doby při automatickém plánování směn. Tj. povolené nesplnění fondu pracovní doby.

6 Povolený horní limit odchylky od fondu pracovní doby při automatickém plánování směn. Tj. povolené překročení fondu pracovní doby.

Vedlejší pracovní poměr

Pracovní poměr, jehož fond pracovní doby je definován pomocí minimální a maximální počtu hodin za plánovací období. Jedná se zejména o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Contract details floating
1 2 3 4

1 Typ smlouvy

2 Období, pro které jsou uvedeny limity pracovní doby.

3 Minimální počet odpracovaných hodin.

4 Maximální počet odpracovaných hodin.

Kombinovaný pracovní poměr

Pracovní poměr, jehož fond pracovní doby je definován pomocí minimální počtu hodin za plánovací období. Maximální počet hodin je definován jako u hlavního pracovního poměru. Jedná se zejména o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kdy zaměstnanec může, ale nemusí odpracovat celý fond pracovní doby hlavního pracovního poměru.

Contract details floating with fixed max
1 2 3 4 5 6

1 Typ smlouvy

2 Období, pro které jsou uvedeny limity pracovní doby.

3 Minimální počet odpracovaných hodin.

4 Část plného úvazku. U plného úvazku 1, u polovičního 0,5 atd.

5 Zaškrtnuto, pokud se svátky ve všední den počítají do fondu pracovní doby jako normální pracovní den.

6 Zaškrtnuto, pokud se fond pracovní doby počítá jako nepřetržité pracovní doby. Tj. týdenní fond pracovní doby * počet dní v měsíci / 7.

Zaměstnanci

Contract employees
1 2 3 4 5

Období platnosti jednotlivých smluv zaměstnance se nesmí překrývat. Pokud nemá zaměstnanec aktivní smlouvu, nebudou se mu daném období plánovat směny.

1 Zaměstnanec

2 Začátek platnosti smlouvy.

3 Konec platnosti smlouvy. Pokud není vyplněné, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.

Dovolené doby trvání volna

Povolené doby trvání volna pro danou smlouvu lze nejlépe pochopit na příkladu. Pokud máme pro plný úvazek povolené doby trvání volna typu dovolená v rozmezí 3:45-4:00 s hodnotou části standardní délky směny 0,5 a v rozmezí 7:30-8:00 s hodnotou části standardní délky směny 1, můžeme v plánu směn vytvořit pouze dovolenou (jako část směny nebo samostatně), jejíž délka trvání odpovídá zadaným intervalům. Pracovní doba, kterou daná položka dovolené přispívá do fondu pracovní doby se vypočítá jako délka směny definovaná ve smlouvě * část standardní délky směny z dovolené doby trvání. U úvazku s 7,5 hodinovými směnami je to tedy 3,75, resp. 7,5 hodin.

Contract allowed durations
1 2 3 4 5

1 Typ volna.

2 Doba trvání části směny/volna, kterou je možné zadat při editaci položky plánu směn. Ostatní délky trvání části vybraného typu nejsou povolené.

3 Část standardní délky směny smlouvy, kterou se bude část směny/volna se zadanou délkou trvání počítat do fondu pracovní doby.

4 Přidat nový záznam.

5 Odstranit záznam.