Přestávka

Základní údaje

Break details
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Název přestávky

2 Zkratka přestávky pro zobrazení v plánech směn.

3 Vzhled přestávky pro zobrazení v plánech směn.

4 Popis.

5 Při zaškrtnutí se přestávka počítá do fondu pracovní doby. Pokud není zaškrtnuto, volno se do fondu pracovní doby nepočítá (např. oběd).

6 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu textu položky) v textu buňky budou zobrazeny pouze aktivity/volna/přestávky s nejvyšší prioritou. Ostatní aktivity/volna/přestávky budou pro přehlednost vynechány.

7 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu vzhledu položky) bude vzhled buňky dle aktivity/volna/přestávky s nejvyšší prioritou.

8 Při zaškrtnutí není možné přestávku použít při editaci položek plánů směn.