Nový výpočet

Výpočty plánů směn mohou být několika typů. Pro jednotlivé sekce mohou být povoleny různé typy výpočtů.
Den: plánování denních aktivit v rámci směn, přestávek, atd.
Plánovací období: plánování směn na zvolené plánovací období.
Dlouhodobý: plánování směn podle známého vzoru na dlouhé období (např. rok).

Den

Create calculation day
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Plánovací období.

2 Vstupní plán směn, ve kterém budou naplánovány denní aktivity, přestávky, atd.

3 Období určené pro plánování. Vybrané období musí být v rámci plánovacího období.

4 Budou naplánováni pouze zaměstnanci náležející do vybraných týmů.

5 Název výpočtu.

6 Popis výpočtu.

7 Spustit výpočet. Po spuštění budete přesměrováni na stránku se seznamem výpočtů.

8 Opustit okno pro spuštění nového výpočtu.

Plánovací období

Create calculation planning period
1 2 3 4 5 6

1 Plánovací období.

2 Vstupní plán směn, ve kterém budou naplánovány denní aktivity, přestávky, atd.

3 Budou naplánováni pouze zaměstnanci náležející do vybraných týmů.

4 Název výpočtu a název plánu směn, který bude na základě výpočtu vytvořen.

5 Časový limit, po kterém bude výpočet přerušen. Pokud bude mít nějaké řešení, bude z tohoto řešení vytvořen plán směn.

6 Popis výpočtu.

Dlouhodobý

Create calculation longtime
1 2 3 4 5 6

1 Plánovací období.

2 Vstupní plán směn, ve kterém budou naplánovány denní aktivity, přestávky, atd.

3 Budou naplánováni pouze zaměstnanci náležející do vybraných týmů.

4 Název výpočtu a název plánu směn, který bude na základě výpočtu vytvořen.

5 Popis výpočtu.

6 Tabulka dat určených pro změnu vzoru rozdělování směn.