Administrace

Administrace slouží k definici jendotlivých oknfiguračních prvků používáných v systému AristoTelos a nastavení jejich vzájemných vazeb. Při otevření stránku administrace určitého prvku se zobrazí seznam jeho položek. V seznamu lze položky řadit, filtrovat, otevřít okno pro jejich úpravu nebo odstranit.

Seznam prvků

List of entities
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Výběr sekce - v seznamu jsou zobrazeny pouze položky vybrané sekce. Pokud je možné příslušný prvek definovat globálně, je k dispozici i volba "Globální". Takovéto položky jsou přiřazeny všem sekcím.

2 Seznam položek - položky nelze editovat přímo ze seznamu, ale je nutné použít editační okno.

3 Tlačítko pro otevření editační okna pro vytvoření nové položky.

4 Tlačítko pro zobrazení editačního okna pro provedení změn vybrané položky.

5 Tlačítko pro odstranění vybrané položky.

6 Řazení položek v seznamu. Kliknutím se zapne řazení dle příslušného údaje, dalším klikáním se přepíná me vzestumným a sestumným řazením. Podle položen některých datových typů nelze položky řadit a ikony pro řezení u nich nejsou zobrazeny.

7 Tlačítko pro zobrazení okna pro fitrování položek v seznamu.

8 Informace o zobrazených položkách.

9 Volba maximálního počtu položek zobrazených na stránce.

10 Navigace mezi stánkami seznamu: předchozí stránka, výběr konkrétní stránky, následující stránka.

Filtr položek seznamu prvků

Entities filter
1 2 3 4 5 6

1 Nastavení filtru dle zadaných hodnot.

2 Odstranění filtru, zobrazení všech položek.

3 Filtr textové položky. Zadaný text se může vyskytovat kdekoliv v hledaném textu, nerozlišuje se mezi velkými a malými písmeny.

4 Filtr položky s definovanými hodnotami. Lze vybrat jednu konkrétní hodnotu. Při vybrané prázdné hodnotě se podle této poožky nefiltruje.

5 Filtr číselné položky. Lze vybrat hodnoty od-do nebo pouze jednu z nich. Zobrazí se pouze položky ohraničené těmito hodnotami.

6 Filtr položky ano/ne (vybráno/nevybráno). Lze vybrat hodnotu Ano/Ne (vybráno/nevybráno). Při vybrané prázdné hodnotě se podle této poožky nefiltruje.