+ 420 606 337 182 info@aristotelos.com

Specifikace systému AristoTelos

Optimalizace, plánování a řízení lidských zdrojů v systému AristoTelos

Plánování optimálních kapacit (kontaktní a zákaznická centra)

Integrace s telefonním, emailovým či lístečkovým systémem za účelem importu historických dat

Předpověď počtu komunikací pro jednotlivé komunikační kanály a znalosti (skills)

Úprava historie a předpovědí dle uskutečněných nebo předpokládaných výjimečných událostí

Výpočet kapacit pro zajištění požadované kvality obslužnosti (service level, procento obsloužených hovorů)

Optimalizace typů a rozložení směn pro zajištění požadované obslužnosti při minimálních nákladech

Sběr požadavků zaměstnanců

Zadávání požadavků na dovolenou na celý rok

Požadavky na volno a směny na následující plánovací období

Preferované časy směn a druhy práce zaměstnanců

Automatická kontrola nároku na dovolenou a náhradní volno; kontrola nastavených omezení

Plánování směn

Automatické plánování směn s cílem naplnění optimálních kapacit provozu

Podmínky, které musejí být vždy splněny

·         Minimální požadované naplnění kapacit provozu

·         Fond pracovní doby zaměstnanců

·         Podmínky vyplývající z pracovního práva

·         Podmínky vyplývající z interních pravidel organizace

·         Nadefinované limity počtu odpracovaných typů směn a druhů práce

·         Požadavky zaměstnanců označené vedoucím pracovníkem, že musí být plněny

Podmínky, které se optimalizují

·         Naplnění kapacit provozu pro dosažení co nejvyšší obslužnosti

·         Spravedlivé rozložení typů směn mezi zaměstnance

·         Spravedlivé rozložení směn podle druhu práce mezi zaměstnance

·         Splnění požadavků zaměstnanců, přičemž lze zvýhodnit seniornější zaměstnance nebo znevýhodnit zaměstnance s příliš vysokým počtem požadavků

Operativní řízení provozu

Manuální změny směn v intuitivním grafickém prostředí podobném tabulce v Excelu

Změnové požadavky zaměstnanců

Výměny směn (burza směn) mezi zaměstnanci

Navržení změn k minimalizaci dopadu na provoz při náhlé absenci (např. v důsledku nemoci)

Automatická kontrola splnění a varování při porušení

·         Fondu pracovní doby

·         Zákonných a interních podmínek

·         Obsazení provozu

Vyhodnocení vlivu změn ve směnách či v předpokládaných počtech komunikací na provoz, předpověď dosaženého service levelu a procenta ztracených komunikací (pro kontaktní a zákaznická centra)

Export plánu směn do XLS

Různé formáty zobrazení a popisu směn na plánu směn, možnost individuálních úprav

Statistiky odpracovaných směn, typů činností, dovolených a jiných typů volna, splněných požadavků a další

Reporty

Reporty pro mzdovou účtárnu: lze integrovat s účetním systémem pro automatické exporty dat

Manažerské reporty: přehledy o směnách, nepřítomnostech, obsazení provozu, čerpání dovolených, spravedlivosti rozdělování směn a splňování požadavků zaměstnanců

Zaměstnanecké reporty: odpracovaný čas, přehled směn, dovolených a ostatních typů nepřítomností, splňování požadavků a další

 

Informace o systému AristoTelos

Uživatelské rozhraní

Webový prohlížeč, systém je přístupný odkudkoliv, omezení je dáno pouze bezpečnostními pravidly

Optimalizováno pro desktop, tablety i mobilní telefony

Lokalizace

Implementované pracovní právo České republiky

Podporované jazyky čeština, angličtina – výběr dle nastavení webového prohlížeče

Jednoduchá lokalizace do jiných jazyků a implementace pracovního práva jiných zemí

Nápověda

Online nápověda ke každé stránce a formuláři aplikace

Uživatelský manuál detailně popisující všechny funkce systému

 

AristoTelos jako softwarová služba (Software as a service)

Systém AristoTelos je provozován na našich serverech

Nemusíte se starat o správu hardwaru a softwaru ani o zálohování dat

Máte automaticky k dispozici nejnovější verzi s implementací všech aktuálních legislativních změn

V ceně je konfigurace systému AristoTelos a inicializace daty k okamžitému použití

V ceně je uživatelské podpora ve formátu 5 x 12 formou hot line a help desku

 

Dodávka a implementace systému AristoTelos

Systém AristoTelos lze kompletně provozovat ve vaší IT infrastruktuře na fyzickém či virtuálním serveru

V ceně je konfigurace systému AristoTelos a inicializace daty k okamžitému použití

V rámci implementace je provedena analýza, která ukáže, zda systém AristoTelos obsahuje všechny požadované funkce; pokud je třeba, provedou se individuální úpravy dle přání zákazníka

Implementace legislativních změn, upgrade a uživatelská podpora jsou řešeny servisní smlouvou

Možnost dodávky hardwaru a systémového softwaru (operační systém, databáze)

Individuální úpravy

Vývojový tým systému AristoTelos sídlí v České republice

Individuální požadavky zákazníků na úpravy či doplnění procesu plánování a řízení jsou vítány

Dodání úprav v řádu týdnů

Implementace požadavků ostatních zákazníků (pokud není domluveno jinak) do nových verzí systému

Hardwarové požadavky

Minimální: procesor 2 GHz, 2 jádra, 4 GB operační paměti, HDD 10 GB pro aplikaci a 10 GB pro databázi

Doporučená: procesor 2.5 GHz, 4 jádra, 8 GB operační paměti, HDD 30 GB pro aplikaci a 20 GB pro databázi

Softwarové požadavky

Klientský software: Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox

Windows server 2008 R2 nebo vyšší, MS IIS, .NET Framework 4.5

MS SQL Server 2008 R2 nebo vyšší, lze použít EXPRESS verzi

Systém se skládá z webového serveru, aplikačního serveru a databáze; komponenty mohou být umístěny na jednom serveru nebo distribuovány na různých serverech

Integrace s ostatními IT systémy

Active Directory pro automatické přihlašování do aplikace

Telefonie pro import historických dat

Mzdová účtárna pro export údajů nutných pro výpočet mezd

Evidence docházky pro automatické změny plánu směn dle skutečné přítomnosti zaměstnanců